Řád půjčovny

I. Obecná ustanovení

 

Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit formou pronájmu. Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat pomůcku nájemci k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

 

Zřizovatelem a provozovatelem půjčovny kompenzačních pomůcek:

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

se sídlem: Svatopluka Čecha 20 (vchod z ulice Na Sadech), 379 01 Třeboň

IČO: 227 07 328

www.kleofas.cz

 

Osoba zodpovědná za řádný chod půjčovny:

Sociální pracovnice

telefon: 739 341 087

e-mail: socialni.sluzby@kleofas.cz

 

Provozní doba:

Po, Út, Čt, Pá 9:00 – 12:00 hod; Středa 9:00 – 17:00 hod

(LÉPE PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ)

 

II. Specifikace objektu

 

Kontaktní místo:

Svatopluka Čecha 20 (vstup z ulice Na Sadech, vedle KC Roháč), 379 01 Třeboň

 

 

III. Specifikace uživatelů

Půjčovna je určena především pacientům v terminální fázi nádorového onemocnění a jejich rodinám, kterým pomůcky zapůjčujeme na dobu neurčitou.

V případě, že máme volnou kapacitu je možno zapůjčit pomůcky na dobu určitou
(1 – 3 měsíce dle pomůcky, s výpovědní lhůtou 14 dní a s možností prodloužení)
i dalším pacientům, např. po dobu, než si zajistí pomůcky vlastní (ze systému zdravotního pojištění, prostřednictvím určených sociálních dávek nebo na vlastní náklady). Lineární dávkovač slouží pouze pacientům hospicové péče nebo pacientům jiné odborné domácí zdravotní péče. Infuzní pumpa a inhalátor jsou určené pouze pacientům Hospicové péče sv. Kleofáše Třeboň.

 

IV.  Smlouvy

Na základě vzájemné dohody o půjčení pomůcky/pomůcek se uzavírá smlouva o pronájmu. Uživatel poskytne identifikační údaje, které jsou potřebné k uzavření smlouvy (v souladu
se zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů).

 

V. Povinnosti provozovatele

Provozovatel půjčovny se zavazuje:

 • předat vhodnou pomůcku podle skutečných potřeb klienta;
 • předat pomůcku funkční, čistou a ošetřenou desinfekcí;
 • názorně předvést manipulaci a způsob jejího použití;
 • a pokud to složitost pomůcky vyžaduje, předat návod k použití pomůcky,
  popř. i montovat a demontovat pomůcku (zejm. se týká elektrických polohovacích postelí) přímo v místě bydliště klienta.

 

VI. Povinnosti uživatele

Uživatel je povinen:

 • zajistit si vlastní přepravu pomůcky;
 • používat pomůcku k účelu, k němuž je určena; u koncentrátoru kyslíku (doloží lékařské potvrzení při sepisování smlouvy) a lineárního dávkovače pouze v souladu s indikací lékaře;
 • zabránit poškození, zničení nebo odcizení pomůcky; případně uhradit celou výši pořizovací ceny pomůcky, pokud byla odcizena nebo zničena;
 • v případě poruchy způsobené vlastním zaviněním uhradit celkovou výši nákladů
  na opravu;
 • umožnit provozovateli půjčovny kontrolu pomůcek v době jejich zapůjčení;
 • vrátit pomůcku funkční, čistou, dle možností ošetřenou desinfekcí;
 • dodržovat platební lhůty.

 

VII. Platby

Úhrada nájemného za pomůcky se řídí v příloze uvedeným sazebníkem. Uživatel je povinen uhradit při převzetí přístrojů či pomůcek určenou vratnou zálohu. Celkové nájemné má být uhrazeno nejpozději ke dni ukončení smlouvy, tj. při vrácení pomůcky či při prodloužení smlouvy.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Provozní řád je přílohou smlouvy o výpůjčce. Provozní řád je zpracován v souladu se
zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v aktuálním znění a ve znění pozdějších předpisů a řídí se tímto předpisem.

 

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 (aktualizace)

Schválila: Mgr. Petra Brychtová, ředitelka o.p.s.

 

 

 

 

PŘÍLOHA: SAZEBNÍK

 

typ pomůcky

pořizovací cena pomůcky

výše vratné zálohy

půjčovné
za den

půjčovné
za měsíc

 

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

koncentrátor kyslíku

30.000,- Kč

7.000,- Kč

45,- Kč

1.350,- Kč

kontinuální dávkovač

35.000,- Kč

7.000,- Kč

45,- Kč

1.350,- Kč

infuzní pumpa

20.000,- Kč

4.000,- Kč

-

-

inhalátor

  3.000,- Kč

1.000,- Kč

-

-

REHABILITAČNÍ POMŮCKY

nájezdová rampa

10.000,- Kč

1.000,- Kč

20,- Kč

600,- Kč

mechanický vozík

  9.000,- Kč

600,- Kč

20,- Kč

600,- Kč

polohovací „kardio“ křeslo

10.000,- Kč

300,- Kč 

10,- Kč

300,- Kč 

chodítko nízké

  4.000,- Kč

150,- Kč

  5,- Kč

150,- Kč

chodítko vysoké

  9.000,- Kč

450,- Kč

15,- Kč

450,- Kč

francouzské a ostatní hole

     400,- Kč

150,- Kč

  5,- Kč

150,- Kč

HYGIENICKÉ POMŮCKY

toaletní křeslo

  3.000,- Kč

300,- Kč

10,- Kč

300,- Kč

nástavec na wc

  1.000,- Kč

150,- Kč

  5,- Kč

150,- Kč

podložní mísa

     200,- Kč

150,- Kč

  5,- Kč

150,- Kč

močová láhev

     200,- Kč

150,- Kč

  5,- Kč

150,- Kč

sedačka na vanu

  1.000,- Kč

150,- Kč

  5,- Kč

150,- Kč

sedátko nebo židle do sprchy

  1.000,- Kč

150,- Kč

  5,- Kč

150,- Kč

bazének na mytí hlavy

  1.000,- Kč

300,- Kč

10,- Kč

300,- Kč

POLOHOVACÍ LŮŽKA

elektrické polohovací lůžko

20.000,- Kč

5.000,- Kč

30,- Kč

900,- Kč

antidekubitní matrace pasivní

  8.000,- Kč

1.000,- Kč

10,- Kč

300,- Kč

antidekubitní matrace aktivní

  8.000,- Kč

1.000,- Kč

10,- Kč

300,- Kč

DOPLŇKY K LŮŽKU

infuzní stojan

  3.500,- Kč

300,- Kč

10,- Kč

300,- Kč

volně stojící hrazda k lůžku

  4.500,- Kč

450,- Kč

15,- Kč

450,- Kč

elektrický zvedák

25.000,- Kč

3.000,- Kč

30,- Kč

900,- Kč

stolek k lůžku pojízdný

  2.500,- Kč

300,- Kč

10,- Kč

300,- Kč

ANTIDEKUBITNÍ A POLOHOVACÍ POMŮCKY

podsedák do vozíku

     400,- Kč

150,- Kč

  5,- Kč

150,- Kč

podložka gelová s otvorem

   1600,- Kč

150,- Kč

  5,- Kč

150,- Kč

antidekubitní patička 2 ks

     200,- Kč

150,- Kč

  5,- Kč

150,- Kč

podložka dekuba

   1000,- Kč

300,- Kč

10,- Kč

300,- Kč

polohovací had

   1000,- Kč

300,- Kč

10,- Kč

300,- Kč

polohovací polštář

     500,- Kč

300,- Kč

10,- Kč

300,- Kč

polohovací válec

     200,- Kč

150,- Kč

  5,- Kč

150,- Kč

opěradlo pod záda

     900,- Kč

300,- Kč

10,- Kč

300,- Kč

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím