Co děláme - stručně a výstižně

Domácí hospicová péče

Domácí hospic pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku. Naším posláním je umožnit pacientům, u kterých již byla ukončena aktivní léčba, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. Péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog a pokud si to pacient přeje také duchovní. Pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy onemocnění (zejména onkologického). Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, trvale bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Hospicová péče se tedy stará o pacienta, ale i jeho rodinu, komplexně – po stránce fyzické, psychické i duchovní, vždy pravdivě a vždy v souladu s přáním pacienta.

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. začala poskytovat domácí hospicovou péči v září 2013 pro obyvatele Třeboňska, Jindřichohradecka a blízkého okolí. Domácí hospicová péče není v ČR systematicky podporována z veřejného zdravotního pojištění ani z veřejných peněz pro sociální služby. Náš hospic je nestátní neziskovou organizací, která je odkázaná na příjmy z darů, grantů a na podporu obcí. Nepřestává mile překvapovat kolik soukromých, ale i firemních dárců nám z vlastní iniciativy finančně, ale i jinak pomáhá. Je to pro nás existenčně důležité a umožňuje nám to pracovat tak, že hospicová péče je finančně dostupná opravdu všem skupinám obyvatel. Finance nejsou a nesmí být překážkou pro poskytování hospicové péče.

Když potřebujete naši službu…

Když zazvoní telefon s dotazem na naši službu nebo se na nás rodina či příbuzný obrátí s prosbou o pomoc při doprovázení, sjednáme si obvykle schůzku v hospici (v případě, že o pacienta pečuje osoba, která z nějakého důvodu přijít nemůže, přijedeme do rodiny). Promluvíme si o možnostech, vysvětlíme, jak o pacienta a jeho rodinu pečujeme, jaké jsou rozdíly mezi domácí péčí a domácí hospicovou péčí, jaké jsou podmínky pro přijetí. Snažíme se zodpovědět každou otázku. Rozhodne-li se rodina pro naši službu, vyplní žádost. Rodina potom našemu lékaři dodá propouštěcí zprávu z nemocnice nebo od obvodního lékaře. Pokud náš lékař schválí přijetí, další péči již zajišťuje domácí hospic, se kterým rodina sepíše smlouvu o poskytování služby. Zdravotní sestry přijedou na první schůzku do domácnosti a vše další již záleží na potřebách pacienta a domluvě s rodinou.

Příbuzní mají často velké obavy, že jejich blízký bude trpět bolestí, že se o něj nebudou umět postarat. Nevědí, že v převážné většině případů umíme zajistit stejnou zdravotní péči jako nemocnice. Jsme na to vybaveni jak po stránce kvalifikace a dlouholeté praxe lékařů a sester, tak po stránce potřebných přístrojů (kyslíkový koncentrátor, odsávačka, dávkovač…). Když se něco děje, fungujeme na zavolání ve dne v noci. Pokud si to pečující přejí, pomáháme také ihned po úmrtí a potom v době zármutku.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím