MÍSTNÍ ZPRAVODAJE - 2014 - prosinec

Zprávy z třeboňského hospice

 

K prvním listopadovým dnům neodmyslitelně patří Slavnost všech svatých a Památka zesnulých. Výstižně se o těchto dvou příležitostech vyjádřil papež František, když poukázal na to, že „jsou vnitřně spojeny, a stejně jako radost a slzy nacházejí v Ježíši Kristu syntézu“, která je základem křesťanské víry a naděje. „Církev se totiž na jedné straně raduje z přímluvy svatých, kteří ji podporují v jejím poslání hlásat evangelium, a na druhé straně - stejně jako Ježíš - pláče spolu s těmi, kdo strádají odloučením od svých drahých, a jako On a díky Jemu pronáší díkůvzdání Otci, který nás osvobodil od nadvlády hříchu a smrti.“ (Radio Vaticana, 2.11.2014)

 

I pro nás, v domácím hospici, je doba „dušiček“ vzácnou příležitostí ke vzpomínce na každého člověka, jehož smrt se nás dotkla – před lety nebo i teprve nedávno, vzdáleně či osobně. Zvláště pamatujeme na zesnulé pacienty, se kterými jsme se potkali v naší službě. Mnozí v tiché modlitbě zemřelým vyprošujeme lehké odpočinutí, světlo věčné a přebývání v pokoji. A rozsvícením svíčky vyjadřujeme, že tyto skutečnosti odpočinku od bolestí a trápení, život v pokoji pod Boží ochranou a pravé světlo víry potřebujeme také my.

 

Na začátku listopadu se uskutečnilo hned několik akcí na podporu hospicové péče. V úterý 4. 11. se v Jihočeské vědecké knihovně konal benefiční koncert. Zazněly Moravské Dvojzpěvy A. Dvořáka v podání I. Sedlecké (klavír), E. Dvořákové a Z. Zaimlové (zpěv). Umělkyně věnovaly výtěžek ze vstupného pro veřejnou sbírku Hospicové péče sv. Kleofáše Třeboň. Ve čtvrtek 6. listopadu v podvečer se v novém kontaktním místě hospice sešla asi desítka zájemců o debatu s lékařkou. MUDr. Eva Drnková z interního oddělení Nemocnice J. Hradec pohovořila o zdraví a nemoci v seniorském věku. Prostor byl také pro zodpovídání otázek účastníků. Tentýž večer následovalo interní setkání zaměstnanců hospicové péče se zájemci o paliativní medicínu z řad lékařů. Snahou bylo naplánovat konkrétní kroky ve společné péči o pacienty. Vážíme si všech, kdo nám pomáhají svou odborností nad rámec svých obvyklých pracovních povinností. Ve čtvrtek 13. 11. absolvovaly pracovnice hospice supervizi v Českých Budějovicích, která probíhá několikrát do roka pod vedením P. Ing. Tomáše Rádla, SDB. Cílem je zhodnotit dosavadní odvedenou práci a připravit se na spolupráci s novými kolegy, kteří postupně posilují pracovní tým.

 

Pro předvánoční čas (neděle 21. 12. 14-16hod) chystáme setkání v prostorách domu s pečovatelskou službou (Klub důchodců). Rádi přivítáme každého, kdo se bude moci na chvíli zastavit, ztišit a naslouchat příběhu s vánočním tajemstvím. Těšíme se již dnes a také Vás srdečně zveme – seniory i mladší! Zároveň připojujeme adventní pozdrav i Vám, se kterými se nepotkáme, ze srdce přejeme, abyste šťastně prožili onu tichou, svatou noc, kdy se na svět rodí Láska!

 

Mgr. Renata Jáchimová,

sociální pracovnice

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím