LIŠOVSKÝ ZPRAVODAJ - 2014 - prosinec

Neztrácejte naději,
hledejte radost …

…jsme tu pro nevyléčitelně
nemocné a jejich blízké.

Zdravíme z třeboňského hospice!

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. již více než před rokem začala poskytovat domácí hospicovou péči pro obyvatele Třeboňska (tj. 30 km od Třeboně, tedy i Vám obyvatelům Lišova). Náš paliativní tým (zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovnice, pečovatelky, psycholog, duchovní) vyjíždí do rodin, které pečují o své umírající blízké. Odbornou zdravotně – sociální péčí umožňujeme pacientům zůstat v kruhu rodiny a prožít tak plnohodnotně poslední dny člověka. Je to vzácný čas rodinného života a my jsme přesvědčeni o jeho nezastupitelné hodnotě. Naše práce vyrůstá z principů paliativní péče, z nichž plyne naše snaha a povinnost zajistit to, že pacient nebude trpět nesnesitelnou bolestí, nebude v posledních dnech života osamocen a bude žít v co nejvyšší možné důstojnosti. Hospicová péče se tedy stará o pacienta, ale i jeho rodinu, komplexně – po stránce fyzické, psychické i spirituální, vždy pravdivě a vždy v souladu s přáním pacienta.

Domácí hospicová péče není v ČR systematicky podporována z veřejného zdravotního pojištění ani z veřejných peněz pro sociální služby. Náš hospic je nestátní neziskovou organizací, která je odkázaná na příjmy z darů, grantů a na podporu obcí. Za první rok činnosti nás nepřestává mile překvapovat kolik soukromých, ale i firemních dárců nám z vlastní iniciativy finančně, ale i jinak pomáhá. Je to pro nás existenčně důležité.

A tak jsme velmi vděčni i místní farnosti, že se rozhodla přispět z Tříkrálové sbírky na provoz naší organizace. Peníze z Tříkrálové sbírky půjdou na další vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek (vysoká chodítka, polohovací postel, antidekubitní pomůcky), která je k dispozici nejen našim klientům, ale široké veřejnosti. Velice Vám za Vaše příspěvky děkujeme.

Rádi bychom Vám nyní popřáli Pokoj a Dobro v nastalém čase adventním a vánočním.  Při pohledu na jesličky s právě narozeným Jezulátkem si můžeme připomenout slova vrchní sestry Domácího hospice Duha paní Jany Sieberové: „Rození a umírání je v životě pouze jednou, neopakuje se. Pojďme se chovat k jeho konci tak, jak se chováme k jeho začátku.“

Za celý tým Hospicové péče sv. Kleofáše Třeboň
Mgr. Petra Brychtová, ředitelka o.p.s.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím