Terénní odlehčovací služby

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
(8209586)
dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. §44 a vyhláškou 505/2006 Sb.
 

Kdy a kde službu poskytujeme:
1. Odlehčovací služba je poskytována jako terénní služba v pracovní dny od 8.00-14.00 a to přímo v sociálním prostředí klientů, přesné časové vymezení služby je dáno individuálním plánem péče klienta
2. Služba se poskytuje klientům žijícím v okrese Jindřichův Hradec, v odůvodněných případech i mimo toto území.
3. Péči lze smluvit
a) osobně v kontaktním místě Hospicové péče sv. Kleofáše, Sv. Čecha 20, Třeboň a v Husově ulici, č. 156 v J. Hradci
b) telefonicky na aktuálně zveřejněném čísle na webových stránkách organizace

Kdo službu zajišťuje:
a) pracovníci v sociálních službách
b) sociální pracovník

Komu je služba určena:
a) osobám se zdravotním postižením a seniorům, se zaměřením na osoby nevyléčitelně nemocné, nebo na ty, kteří se nacházejí v poslední fázi svého života a o které je celodenně pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí, a které si přejí ve svém prostředí zůstat
b) osobám, které se o osoby z výše uvedených kategorií pečují
c) osobám od 19-ti let

Za jakých podmínek je služba poskytována:
a) na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování služby
b) služba je hrazena a to v souladu se zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. a sazebníkem služby
c) nejkratší doba poskytování služby je 30 minut

Cíl služby:
a) profesionálně a citlivě zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak nezbytný čas
k odpočinku a regeneraci.
b) umožnit lidem, kteří mají sníženou soběstačnost a sebeobsluhu (ať věkem nebo
nemocí), aby mohli za podpory a pomoci rodinných příslušníků a blízkých osob,
zůstat ve svém sociálním prostředí

Mezi základní úkony odlehčovací služby patří:
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) Pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
e) Sociálně terapeutické činnosti
f) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
g) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Službu není poskytována pokud:
a) osoba žádá soc. službu, kterou naše organizace neposkytuje
b) není dostatečná kapacita k poskytnutí soc. služby, o kterou osoba žádá
c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců
před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování
povinností vyplývajících ze smlouvy.(§91, odstavec 3, písmeno a, b, d)

zpracovala Mgr. Blanka Nová
duben 2020

Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím