Sociální poradentství

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ – HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE (7577792)

Poskytováno dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., §37, vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

Kde a kdy službu poskytujeme:


Odborné sociální poradenství je realizováno
a) ambulantní formou v místě sídla poskytovatele v prostorách poradny, Sv. Čecha 20, Třeboň, v provozní době aktuálně uvedené na webové stránce organizace
b) terénní formou v provozní době aktuálně uvedené na webové stránce organizace
Konzultaci je vhodné domluvit si předem telefonicky, ale není podmínkou. V případě nutnosti je možno domluvit termín setkání i mimo provozní dobu. Poradenství v terénní formě je poskytováno občanům žijícím v okrese Jindřichův Hradec, v odůvodněných případech i mimo toto území.
Konkrétní rozsah, místo a čas poskytování poradenství je specifikován dohodou klienta s poskytovatelem a odvíjí se od dojednaného cíle služby.

Kdo službu poskytuje:
a) sociální pracovník
a) psycholog

Úhrada za poskytnutí služby:
Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně.

Komu je služba určena:
a) osobám nacházejícím se v nepříznivé životní, sociální situaci (nepříznivou sociální
situací je jakýkoliv osobně vnímaný problém uživatele služby, se kterým si sám nedokáže poradit)
b) seniorům a osobám o ně pečujícím
c) osobám se zdravotním postižením a osobám o ně pečujícím
d) nevyléčitelně nemocným a umírajícím osobám
e) blízkým nevyléčitelně nemocných a umírajících osob
f) osobám pečujícím o nevyléčitelně nemocné a umírající
g) osobám pozůstalým

Za jakých podmínek je služba poskytována:
a) na základě ústní, či písemné dohody
b) poradenství je poskytováno všem vyjmenovaným cílovým skupinám klientů

Cíl služby:

Cílem služby je podpořit a pomoci osobám využívajícím službu v rozhodování a posléze v naplňování jejich rozhodnutí.

Co služba poskytuje:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

b) sociálně terapeutické činnosti,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Např.

a) Plánování péče

Poskytujeme poradenství lidem, kteří stojí před rozhodnutím, jak se postarají o svého nevyléčitelně nemocného blízkého nebo seniora. Pomáháme v procesu rozhodování tím, že informujeme o možnostech dalšího pečování a provázíme pečujícího při hledání optimální varianty. Umíme poskytnout praktické tipy, jak péči zvládnout, jaké jsou kompenzační pomůcky, jak zkombinovat péči o blízkého s vlastní rodinou a prací. Podporujeme pečujícího v plánování jednotlivých kroků při zajišťování péče, v hledání dostupných služeb v místě bydliště. Předáváme potřebné kontakty.

b) Oblast sociální problematiky

Informujeme o možnostech finanční podpory, kterou mohou nemocní, pečující a pozůstalí čerpat, jako je příspěvek na péči, dlouhodobé ošetřovné, pozůstalostní důchody.

c) Psychická podpora

Nabízíme prostor pro pečující mluvit o tom, jak se cítí při péči o blízkého nemocného. Hledáme s nimi, co jim pomáhá a do budoucna pomůže péči zvládat, co je pro ně zvladatelné a co už ne. Poskytujeme podporu nemocným, kteří se vyrovnávají se závažnou diagnózou a jejich blízkým. Věnujeme se také tomu, jak o nevyléčitelné nemoci v rodině mluvit (s dospělými i s dětmi) a jak společně s nemocným plánovat další kroky. Nabízíme podporu pozůstalým.

Službu není poskytována pokud:

a) osoba žádá soc. službu, kterou naše organizace neposkytuje

b) není dostatečná kapacita k poskytnutí soc. služby, o kterou osoba žádá

c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. (§91, odstavec 3, písmeno a, b, d)

zpracovala Mgr. Blanka Nová
duben 2020

 

     

Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím