Sociální poradentství

Popis realizace poskytování sociálního poradenství

Poskytováno dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

Kdy a kde odborné sociální poradenství poskytujeme: 

 • sociální poradenství vždy v úterý a ve středu od 800 –  1400 v poradně Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s. ulice Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň (vchod  z ul. Na Sadech, vedle KC Roháč) a také Vás můžeme navštívit po dohodě u Vás doma 
 • psychologické poradenství vždy ve čtvrtek od 1600 – 1800h
 • prakticky kdykoli je možno volat na aktuální telefonní číslo poradny, kde lze zanechat vzkaz u pracovníka nebo na záznamníku, který bude vyřízen v nejbližším možném termínu 

Komu je poradenství určeno:  

 • osobám zdravotně postiženým a seniorům nacházejícím se v náročné životní situaci, jež se jim nedaří zvládnout vlastními silami a navyklým způsobem
 • osobám, které o seniory a osoby zdravotně postižené pečují či pečování o ně zvažují
 • všem pečujícím, kteří si s nastalou životní situací nevědí rady nebo jsou unaveni a zarmouceni

       Cíl služby:

Posláním poradny je poskytovat zájemcům o poradenství informace, podporu, doprovázení a sdílení v době vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění. Poskytnou sdílení a všestrannou podporu nemocným, pečujícím i jejich rodinám.

      Za jakých podmínek poradenství poskytujeme: 

 • sociální poradenství je poskytováno dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 
 • poradenství je poskytováno zdarma

Kdo poradenství zajišťuje: sociální pracovník/nice

Co nabízíme: 

 • sociální poradenství osobám nacházejícím se v nepříznivé životní, sociální situaci (nepříznivou sociální situací je jakýkoliv osobně vnímaný problém uživatele služby, se kterým si sám nedokáže poradit)
 • podporu při zvládání náročné životní situace a pomoc při hledání možných řešení
 • pomoc a radu při hledání a plánování dalších kroků v péči o blízkého zdravotně postiženého či seniora a společné zvažování dalších možností a cest 
 • podporu při péči o vlastní osobu pečujícího člověka
 • sdílení starostí, nejistot, váhání, obav a smutku
 • zprostředkování základní znalosti o vlastních právech a povinnostech a podpora při prosazování oprávněných zájmů
 • zprostředkování kontaktů na další poskytovatele sociálních a sociálně – zdravotních služeb 
 • zprostředkování prvního kontaktu pro zájemce o služby Hospice sv. Kleofáše Třeboň
 • zprostředkování informací o příspěvku na péči, pomoc při vyplnění žádosti o příspěvěk
 • letáky, brožury a tištěné kontakty na užitečné služby
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek pro péči v domácím prostředí, informace o jiných půjčovnách

 

Kdy nemůžeme péči poskytnout: 

 • péči nemůžeme poskytnout osobám, kterým hygienik nařídil karanténní opatření
 • dále péči neposkytujeme, pokud je klient nezvladatelně agresivní
 • při poskytování terénní služby, pokud se jedná o prostředí, které není bezpečné pro pracovníky služby 
 • pokud jsme osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • v případě naplnění kapacity naší služby
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím