Získali jsme finanční dar na koupi kyslíkového koncentrátoru

Dar ve výši 30 tisíc korun obdržela od Nadačního fondu Umění doprovázet, který již jedenáctým rokem pomáhá českým hospicům. „K tomu, abychom byli schopni zajistit důstojný odchod nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí, potřebujeme nutně přístroje a zdravotnické pomůcky, bez nichž by nebylo možné kvalitní paliativní péči prostřednictvím mobilní hospicové služby poskytovat,“ říká ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše Petra Brychtová. „Koncentrátory kyslíku využíváme téměř v každé rodině, kde působíme jako kompletní paliativní tým. Jedná se o podstatné vybavení pro poskytování domácí hospicové péče, které je nyní, vzhledem k přibývajícím klientům, nezbytné doplnit,“ vysvětluje paní ředitelka. „Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, neboť díky této pomoci můžeme zakoupit a doplnit vybavení hospice o další koncentrátor kyslíku, který umožňuje pacientům trpícím dušností zůstat doma ve svém prostředí až do konce života,“ dodává.


Finance na nákup koncentrátoru kyslíku věnuje Nadační fond Umění doprovázet ze svého projektu Přístroje a zdravotnické pomůcky. "Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu," říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu s tím, že se jedná například o automatická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, lineární dávkovače léků, odsávačky, toaletní vozíky, či výše uvedené kyslíkové koncentrátory.


Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2013. Jejím hlavním cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající a jejich blízké na Třeboňsku. V průběhu svého fungování poskytla své komplexní služby již téměř padesáti nevyléčitelně nemocným pacientům (většinou s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 3,9 miliony korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje Nadační fond Umění doprovázet (www.umenidoprovazet.cz) také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních. Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců. Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím