Osobní asistence

SAZEBNÍK ÚKONŮ OSOBNÍ ASISTENCE
Platnost tohoto sazebníku je ode dne 1.1.2020.

Základní cena (hodinová sazba) za jednu hodinu osobní asistence je 130,- Kč/ hodina.

  • Nejkratší doba poskytování osobní asistence je 1 hodina.
  • Počínaje 2. započatou hodinou nepřetržité služby je poskytnuta za tuto a každou další hodinu 50 % sleva ze základní ceny.
  • Ceny služeb jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006, zákon o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006.


ZÁKLADNÍ ÚKONY


1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
a. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
b. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
c. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru
d. Pomoc při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík

2. Pomoc při osobní hygieně
a. Pomoc při úkonech osobní hygieny
b. Pomoc při použití WC
c. Pomoc při zajištění stravy
d. Pomoc při přípravě jídla a pití
e. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
f. Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
g. Nákupy a běžné pochůzky

3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
a. Pomoc a podpora rodině v péči o dítě
b. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
c. Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a. Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
a. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
b. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím