Terénní odlehčovací služba

SAZEBNÍK ÚKONŮ

TERÉNNÍCH ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB

Platnost tohoto sazebníku je ode dne 1. 5. 2018.

 

Základní cena (hodinová sazba)

za jednu hodinu terénní odlehčovací služby

je 120,- Kč / hodina.

 

 • Nejkratší doba poskytování je 30 minut.

 

 • Ke každé návštěvě u uživatele se připočítává nezbytný čas strávený na cestě k uživateli.

 

 • Pokud poskytování uvedených úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

 • Počínaje 4. započatou hodinou nepřetržité služby je poskytnuta za tuto a každou další hodinu 50% sleva ze základní ceny.

 

 • V případě, že měsíční částka za poskytovanou službu bude výrazně přesahovat výši přiznaného příspěvku na péči, je možné sjednat individuální slevu. Nárok na slevu je podmíněn úhradou faktur ve splatnosti. Pokud faktury nejsou hrazeny řádně a včas není možno slevu poskytnout.

 

 • Ceny služeb jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006, zákon o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006.

 

 

 

 

strana 1/2

ZÁKLADNÍ ÚKONY

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  2. Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek
  3. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  4. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním
   i vnějším prostoru

 

 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
  2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  3. Pomoc při použití WC

 

 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  1. Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  2. Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

 

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  1. Doprovázení k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady, instituce a jiné navazující služby a doprovázení zpět
  2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

 1. Sociálně terapeutické činnosti
  1. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a opráv. zájmů
  2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  2. Podpora při zajištění chodu domácnosti

FAKULTATIVNÍ ÚKONY

 1. Dohled nad uživatelem služby v souvislosti s dalšími nutnými základními
 2. Úklid v domácnosti uživatele (činnost neposkytujeme samostatně, pouze
  v rámci komplexní péče v souvislosti s dalšími nutnými základními úkony)

strana 2/2

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím