Terénní odlehčovací služba

SAZEBNÍK ÚKONŮ

TERÉNNÍCH ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB

Platnost tohoto sazebníku je ode dne 1. 1. 2020.

 

Základní cena (hodinová sazba)

za jednu hodinu terénní odlehčovací služby

je 130,- Kč / hodina.

 

 • Nejkratší doba poskytování je 30 minut.

 

 • Pokud poskytování uvedených úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

 • Počínaje 4. započatou hodinou nepřetržité služby je poskytnuta za tuto a každou další hodinu 50% sleva ze základní ceny.

 • Ceny služeb jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006, zákon o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006.

 

 

ZÁKLADNÍ ÚKONY

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  2. Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek
  3. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  4. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním
   i vnějším prostoru

 

 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
  2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  3. Pomoc při použití WC

 

 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  1. Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  2. Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

 

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  1. Doprovázení k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady, instituce a jiné navazující služby a doprovázení zpět
  2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

 1. Sociálně terapeutické činnosti
  1. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a opráv. zájmů
  2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  2. Podpora při zajištění chodu domácnosti

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím