Domácí hospicová péče

SAZEBNÍK KOMPLEXU SLUŽEB

MOBILNÍ SPECIALIZOVANÁ PALIATIVNÍ PÉČE

Platnost tohoto sazebníku je ode dne 1. 1. 2020

 

Zdravotní služby multidisciplinárního týmu jsou zpoplatněny
částkou 150 Kč/den.

 

Ostatní služby multidisciplinárního týmu hospice úzce související se zdravotní službou (návštěvy psychosociálního pracovníka, psychoterapeuta, zapůjčení kompenzačních pomůcek, praktická pomoc při úmrtí pacienta) jsou zpoplatněny částkou 100 Kč/den.

 

  • Sazba za péči bude fakturována zpětně ke konci kalendářního měsíce.

 

  • V případě, že měsíční částka za poskytovanou službu bude výrazně přesahovat možnosti pacienta a rodiny na platbu za péči, je možné sjednat individuální slevu. Nárok na slevu je podmíněn úhradou faktur ve splatnosti. Pokud faktury nejsou hrazeny řádně a včas není možno slevu poskytnout.

 

  • Úhrada domácí hospicové péče je řešena vícezdrojovým financováním. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění není péče v našem hospici zatím možno hradit. O uzavření smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami se snažíme.

 

 

  • Reálné náklady na komplexní péči na jednoho pacienta na jeden den jsou cca 2.500,- Kč. Rozdíl částek hradíme z darů od individuálních a firemních dárců a z grantů od státních i nestátních organizací.

 

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím