Nadační fond Umění doprovázet podpořil opět náš hospic

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Další lineární dávkovač léků pro pacienty

Hospicové péče sv. Kleofáše

 

V Třeboni 24. ledna 2019 – Hospicová péče sv. Kleofáše v Třeboni získala potřebné finance na zakoupení lineárního dávkovače léků pro nevyléčitelně nemocné pacienty. Dar ve výši 32 tisíc korun obdržela od Nadačního fondu Umění doprovázet, který již třináctým rokem pomáhá českým hospicům.

„K tomu, abychom byli schopni zajistit důstojný odchod nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí, potřebujeme nutně přístroje a zdravotnické pomůcky, bez nichž by nebylo možné kvalitní paliativní péči prostřednictvím mobilní hospicové služby poskytovat,“ říká ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše Mgr. Petra Brychtová. „Jedním z těchto přístrojů je i výše zmíněný lineární dávkovač léků, který slouží k přesnému a kontinuálnímu podávání léků a patří mezi základní vybavení v poskytování domácí hospicové péče,“ vysvětluje ředitelka. „Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, neboť díky této pomoci můžeme zakoupit a doplnit vybavení hospice o další lineární dávkovač, který umožňuje pacientům trpícím bolestí zůstat doma ve svém prostředí až do konce života,“ dodává.

 

Finance na nákup lineárního dávkovače léků věnuje Nadační fond Umění doprovázet ze svého projektu Přístroje a zdravotnické pomůcky. "Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu," říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu s tím, že se jedná například o automatická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, kyslíkové koncentrátory, odsávačky, toaletní vozíky, či výše uvedený lineární dávkovač léků.

Hospicová péče sv. Kleofáše v Třeboni je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2013. Jejím hlavním cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající a jejich blízké na Třeboňsku. V průběhu svého fungování poskytla své komplexní služby již téměř devadesáti nevyléčitelně nemocným pacientům (většinou s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám (více na www.kleofas.cz).

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 4,6 milionů korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních. Bližší informace na www.umenidoprovazet.cz. Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců. Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké. Začátkem roku 2018 otevřel fond pro pečující rodiny také půjčovnu kompenzačních pomůcek.
 

Kontakt:

Hana Haráková, předsedkyně SR NF UD

tel.: +420739227306, e:mail: info@umenidoprovazet.cz

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím