Hospic získal finance na léčbu bolesti

V jindřichohradecké pobočce Hospicové péče sv. Kleofáše převzala zástupkyně ředitelky Irena Kalná společně s kolegyní Lenkou Řeřichovou celkem 20 tisíc korun od nadačního fondu Umění doprovázet. Peníze přijela osobně předat předsedkyně nadačního fondu Hana Haráková. Finance pokryjí nákup léků a zdravotnického materiálu pro těžce nemocné pacienty v péči hospice. Nadační fond Umění doprovázet dlouhodobě podporuje nejen Hospicovou péči sv. Kleofáše, ale i další hospice v České republice.

  

„Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné klienty je nejen léčba bolesti, ale i dalších nežádoucích příznaků, které s sebou pokročilá stadia nevyléčitelných onemocnění přináší,“ říká ředitelka mobilního hospice Petra Brychtová. „Tyto negativní projevy jsme schopni výrazně eliminovat či úplně odstranit, ale jen pomocí aplikace léků (opiátů) či dalšího speciálního zdravotnického materiálu,“ vysvětluje ředitelka. „Většina těchto léků však není zcela hrazena zdravotními pojišťovnami a pacient si je tak musí částečně či plně hradit, což je pro pečující rodinu často velmi nákladné. Díky pomoci Nadačního fondu Umění doprovázet můžeme dovybavit naši hospicovou lékárnu o potřebné prostředky a zmírnit tak pečujícím finanční zátěž, která je s péčí o umírajícího v domácím prostředí spojena,“ dodává.

Finance na nákup léků a zdravotnického materiálu věnuje Nadační fond Umění doprovázet ze svého projektu Právo umírat bezbolestně. „Tímto projektem se snažíme pomáhat hospicům v oblasti, v níž nelze uplatnit žádná úsporná opatření, a to je léčba bolesti. Tu hospice musí zvládnout, a to i přesto, že je to stojí značné finanční prostředky,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Naše pomoc jim umožňuje používat maximálně šetrné lékové formy, které velmi účinně léčí bolest a zároveň přinášejí vyšší komfort léčeného pacienta,“ dodává zakladatelka fondu.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 4,7 miliony korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních (www.umenidoprovazet.cz). V roce 2009 se stal členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců. Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která působí pro celou republiku a poskytuje snadno dostupnými metodami (telefonicky, e-mailem, osobně) kvalitní informace důležité pro řešení situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli. Začátkem roku 2018 otevřel fond pro pečující rodiny také půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím