V Centru DHP v Hořicích se uskutečnilo setkání domácích hospiců

V Centru DHP v Hořicích se uskutečnilo setkání domácích hospiců

Setkání domácích hospiců se uskutečnilo dne 14.11. 2013 v Centru DHP v Hořicích. Zavítaly k nám pracovní týmy z měst Pelhřimov, Třeboň, Rychnov n/K a Telč.

Důvodem zakládání nových subjektů domácích hospiců v ČR je nedostatečná potřeba a dostupnost paliativní péče pro všechny věkové kategorie a skupiny pacientů. 

Diskuse začala otázkou spolupráce s praktickými lékaři. Všichni máme podobnou zkušenost, že až na výjimky s domácími hospici praktičtí lékaři nespolupracují. Také agentury domácích péčí vnímají domácí hospice jako rivaly.

Další diskutovaná otázka bylo nefinancování tohoto druhu péče zdravotními pojišťovnami, což v praxi znamená velkou zátěž v obstarávání finančních prostředků na provoz pro každý nově vznikající tým.

Diskuse pokračovala otázkou lékaře v týmu domácího hospice. Všichni jsem se shodli na tom, že můžeme v ideálním případě vykonávat úkony ve spolupráci s praktickými lékaři a dalšími primárními pečovateli. Ve vybraných případech, vyznačujících se složitými příznaky,  je dobré mít smluvně v týmu odborného lékaře, který je schopen složitou situaci vyřešit.

Shoda panovala také v tom, že paliativní péče patří do všech druhů prostředí a že je dobré navázat vztah s místními subjekty poskytující sociální péči – domovy pro seniory, pečovatelskými službami, ústavy sociální péče atd. Tyto skupiny nemocných často putují v závěru života do nemocnic, což pro ně znamená velkou  zátěž. Je důležité zajistit systémově paliativní péči v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Týmy domácích hospiců se snaží spolupracovat s nejbližším lůžkovým hospicem či paliativní jednotkou.

Potvrdili jsme si, že zdravotní sestry a sociální pracovníci hrají v doprovázení klíčovou roli. V terénu pracují samostatně, kreativně a velmi zodpovědně. Vzorně vedou ošetřovatelskou dokumentaci a řídí se doporučeními WHO.

Otázka poskytování spirituální péče otevřela předposlední diskutované téma. Pacienti v terminálním stadiu své nemoci mění dřívější priority, bilancují, vzpomínají na různá zklamání, cítí viny, touží po odpuštění a silně hledají zdroj naděje. Spolupráce s duchovními všech denominací je proto v paliativní péči naprosto nezbytná.

Potřebné bylo společné sdílení a předávání zkušeností s péči o rodinu. Navázání kontaktů a získání důvěry s rodinou později velmi usnadní péči s pozůstalými.

Jako důležité vidíme pravidelnou péči o sebe, abychom dokázali  předejít syndromu vyhoření.

Hodnocení setkání:

Všichni zúčastnění jsme se  s plným vědomím všech budoucích možných obtíží pustili do budování domácích hospiců. Potřebujeme do budoucna systémově vyřešit financování.

Jako další cíl si dáváme předložení otevřeného dopisu těchto domácích hospiců adresovaný  Svazu praktických lékařů s prosbou o spolupráci.

Po téměř pěti letech poskytování paliativní péče v regionu Královéhradeckého kraje Domácím hospicem Duha o.p.s., lze již doložit, že rozvoj tohoto typu péče v malém městě je možný.

Smyslem celého setkání bylo nabídnout pomoc a podporu nově vznikajícím týmům. Zbývá nám ale ještě velký kus práce při výchově naší společnosti ve vztahu k těžce nemocným a umírajícím.

Děkujeme všem lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na realizaci myšlenky dobrého umírání v ČR.

A těšíme se na další setkávání!

Za celý tým Domácího hospice Duha o.p.s.,

Jana Sieberová

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím