Sazebník

ČÁST I.

Domácí hospicová péče

Naše péče je hrazena převážně z darů, dotací, grantů a z příspěvku od obcí (zejm. města Třeboň), není zatím bohužel hrazena z veřejného zdravotního pojištění, přesto je všem dostupná (individuálně jednáme s každou rodinou tak, aby finance, resp. jejich nedostatek nebyl překážkou v péči o nemocného)! Jednáme se zdravotními pojišťovnami o možnosti úhrady, která by nám alespoň částečně pokryla náklady na platy sester.

 

Ode dne přijetí do péče si rodina přispívá na každý den částkou 250,- Kč.

Z této částky jsou hrazeny mimo jiné:

 • plánované návštěvy zdravotnického týmu
 • telefonické konzultace a pohotovostní návštěvy zdravotnického týmu v režimu
  24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • běžně spotřebovaný materiál (stříkačky, jehly, hadičky, obvazy atd.) a některé léky
  a zdravotnické prostředky
 • zapůjčení nezbytných zdravotních a kompenzačních pomůcek (polohovací postel, antidekubitní matrace, koncentrátor kyslíku, lineární dávkovač, odsávačka atd.) – rodina uhradí pouze vratnou zálohu stanovenou v části III. tohoto sazebníku

 

Příspěvek na dopravu za 1 návštěvu

 • v Třeboni a 10 km od Třeboně         zdarma
 • 10 – 20 km od Třeboně                     80,- Kč
 • 20 – 35 km od Třeboně                     160,- Kč

Sazba za péči bude fakturována zpětně ke konci kalendářního měsíce.

V odůvodněných případech lze požádat ředitelku hospice o změnu výše poplatku
za poskytovanou péči.

Vzhledem k náročnosti komplexní domácí hospicové péče, vyjíždí náš tým většinou minimálně ve dvou pracovnících, z čehož jeden je vždy zdravotní sestra.

 

 

ČÁST II.

Sociální služby

Sociální poradenství, vč. terénního sociálního poradenství zdarma

Terénní odlehčovací služby se hradí podle zákona č. 108/2006Sb. O sociálních službách a jeho vyhlášky č. 505/2006 Sb. 120 Kč za hodinu (připočítává se čas na cestu pracovníka).  Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Na úhradu terénní odlehčovací služby lze využít sociální dávku "Příspěvek na péči".
(S vyplněním a podáním žádosti vám pomůže naše sociální pracovnice.)

Sazba za péči bude fakturována zpětně dle skutečně provedených výkonů vždy ke konci kalendářního měsíce.

 

ČÁST III.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Výše záloh a půjčovného se řídí dle přehledu uvedeného v Řádu půjčovny kompenzačních pomůcek.

Předem se při převzetí přístrojů či pomůcek hradí vratná záloha. Řádné půjčovné se hradí zpětně při vrácení dané pomůcky. Pokud je však pomůcka zapůjčena déle než 3 měsíce, tak se půjčovné hradí vždy po uplynutí této doby společně s prodloužením smlouvy na další opět maximálně 3 měsíční období.

Pro řádně přijaté klienty komplexní domácí hospicové péče je půjčovné vždy zdarma a klient tedy při převzetí pomůcky hradí pouze vratnou zálohu.

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím